Robust Ståldörrar

På Robust Ståldörrar AB har vi tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet ligger tveklöst inom säkerhet där vi erbjuder trygga säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer. Fabriken i värmländska Nykroppa är idag en högmodern anläggning med resurser för tillverkning av de flesta dörrtyper.

Läs mer

Organisation

Robust Ståldörrar AB har sedan maj 2019 en ny stabil huvudägare, Novoferm Group.

Novoferm är sedan 2003 en del av den japanska Sanwa-koncernen (ägd av Sanwa Holdings Corporation) som är världsledande inom området dörr- och portsystem. Med över 3000 anställda i Europa är Novoferm en av de ledande europeiska systemleverantörerna av dörr- och portlösningar samt dockningssystem för privat, kommersiell och industriell tillämpning. Grundat 1955 i västra Tyskland, har företaget nu produktionsanläggningar på flertalet platser i Europa och Asien och distribuerar sina produkter genom flera nationella dotterbolag och samarbetspartners i många länder runtom i världen.

Läs mer

Historiken ger oss styrkan

Vår dörrtillverkning har sin historia. Under olika namn och ägare finns rötter, djupa nog att ta oss tillbaks ända till slutet av 1800-talet. Mycket har dock förändrats över tiden.

Dörrtillverkningen i Nykroppa påbörjades 1971 som ett resultat av en lyckosam dialog mellan svenska staten och dörrtillverkaren Rosengrens i samband med strukturrationaliseringar inom Nykroppa Jernverk. Ett antal namn- och ägarskiften senare antogs 1992 vårt nuvarande namn Robust Ståldörrar AB. Sedan 2019 är Novoferm Group vår huvudägare.

Kvalitet och miljö

Kvalitet är ett självklart nyckelord som går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 och miljöcertifiering enligt ISO 140001 ger oss styrning och kontroll men är också ett effektivt verktyg för att möta våra kunders behov, nu och i framtiden.

Det är för oss en självklarhet att producera på ett sätt som minimerar påverkan på miljön. I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, genomtänkta system för återanvändning av material och produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar.

Läs mer

Vi på Robust

Vårt team

Vårt team består av hängivna och engagerade kollegor som arbetar dedikerat för att leverera Sveriges bästa dörrar.

Peter Karlsson

Peter Karlsson

VD/Försäljningschef

0730 - 22 22 15
[email protected]
Patric Widing

Patric Widing

Produktions-/Inköpschef

0706 - 50 91 85
[email protected]
Krister Edhall

Krister Edhall

R&D-chef

0722 - 22 21 73
[email protected]
Ywonne Lidberg

Ywonne Lidberg

HR-/Ekonomichef

0701 - 09 81 15
[email protected]
Mika Uutela

Mika Uutela

Fältsäljare

0702 - 14 03 70 [email protected]
Jasmine Engen

Jasmine Engen

Innesäljare

0590 - 187 25 [email protected]
Jessica Morén

Jessica Morén

Innesäljare

0590 - 187 02 [email protected]
Josephine Lovsjö

Josephine Lovsjö

Innesäljare

0590 - 187 17 [email protected]
Mikael Bjurbäck

Mikael Bjurbäck

Innesäljare

0590 - 187 36 [email protected]
Mark Morén

Mark Morén

Innesäljare

0590 - 187 49 [email protected]
Annelie Karlsson

Annelie Karlsson

Innesäljare

0590 - 187 18 [email protected]
Alexander Ulberstad

Alexander Ulberstad

Fältsäljare

0730 - 22 22 00 [email protected]
Lina Øygarden

Lina Øygarden

Innesäljare

0590 - 187 98 [email protected]
Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Leveransansvarig

0590 - 187 34 [email protected]
Lennart Graaf

Lennart Graaf

Innesäljare

0590 - 187 37 [email protected]
Alexander Onaca

Alexander Onaca

Innesäljare

0590 - 187 31 [email protected]
David Forsberg

David Forsberg

Fältsäljare

0730 - 22 22 07 [email protected]
Markus Alpstam

Markus Alpstam

Fältsäljare

0720 - 72 97 25 [email protected]